loading...

En studie som gjordes i Storbritannien visade att kvinnliga förare körde fortare än män, och var mer benägna till att bryta mot hastighetsbegränsningarna. Men i stort sett alla förare körde för fort, att kvinnorna gjorde det var dock 17,5% högre i genomsnitt.

Men det ena behöver inte utesluta det andra. Kvinnor kör nämligen säkrare och orsakar färre trafikolyckor än män. Studien kommer från teknikföretaget In-Car Cleverness, som övervakade över 10 000 av hyrbilarna i Storbritannien under ett halvårs tid.

Kvinnor lämnade tillbaka färre bilar med skador till hyrbilsföretagen, hela fem gånger mindre enligt datan. 84% av bilarna som lämnats in med bucklor, repor eller punkteringar hade körts av män.

Vad som orsakat skadorna på bilden hade dock, inte helt oväntat, ett samband med hög hastighet, kraftiga inbromsningar och snabb acceleration.

Detta har varit en het potatis och debatterats ofta genom åren. Slutsatsen vi kan dra av detta är att man bör hålla hastigheten, vara uppmärksam och använda säkerhetsbältet för att undvika olyckor eller skador på både bil och förare. Var nu försiktiga i trafiken!

Källa: Business Car Manager